Jdi na obsah Jdi na menu

Historie klubu¨

 

    Dnes se najde již jen málo pamětníků vzniku našeho klubu. Nicméně v kronikách se datuje 1. 7. 1974 jako vznik jezdeckého oddílu JZD TJ Sokol Velká Polom. První stáje byly nedaleko JZD. Začínalo se s jedním koněm, Dášou. Po dlouhá léta sloužila oddílu a právě  s ní se začal oddíl zúčastňovat prvních závodů. Pracovala v tahu a dala oddílu první hříbata (Cynthia, Zlatka, Argon), která rozšířila stavy sportovních koní. S přibývajícím časem se oddíl začal rozrůstat. Přišli další koně a příznivci. Nastalo sloučení JZD Velká Polom a JZD Pustá Polom. Po sloučení družstev oddíl fungoval pod hlavičkou JZD Pustá polom. Nové vedení JZD mělo pochopení pro jezdecký sport a umožnilo nakoupit další koně. Mezi nimi byla i kobylka Fata, která se významnou měrou podílela na reprezentaci oddílu v soutěžích. V roce 1977 se oddíl začal pravidelně zúčastňovat závodů pořádaných v severomoravském kraji. Dovezením koně Koriny a jejího hříběte Karin přišla obrovská posila. Karin se z malého hříbátka vypracovala v krásného a úspěšného sportovního koně. Poté nastala velká změna. Po velkém úsilí a nespočtu odpracovaných brigádnických hodin se oddíl přestěhoval dne 23. srpna 1977 do nových stájí na statku ve Velké Polomi.

    Také v tomto roce se vytvořila tradice pořádání Hubertových jízd. Po zimě se všichni pustili Obrazekznovu do práce. Po zakoupení překážek ze zrušeného oddílu v Bohumíně se mohly uspořádat první závody ve Velké Polomi.

    V osmdesátých letech se oddíl vyhrabal z počátečních problémů, vybudoval si silné materiální zázemí a jeho funkce se rozjela naplno. Akce, jako pořádání plesů, zábav a jezdeckých závodů byly samozřejmostí. Objevily se první větší úspěchy na poli vítězství v závodech, rozšířila se členská i koňská základna a dokonce se oddíl několikrát objevil na televizních obrazovkách.

    ObrazekV tomto desetiletí také začíná vynikající spolupráce s panem Erichem Režnarem, který začal dojíždět z Albertovce, aby předal své znalosti a zkušenosti na pravidelných tréninkových dnech. Později jej nahradil trenér František Honč.

    V roce 1982 začíná několikaletá spolupráce s družebním oddílem v Liptovském Mikuláši. Proběhlo několik vzájemných závodů. V roce 1986 se naší zástupkyni podařilo umístit se na krajských přeborech dorostu a postoupit na přebory dorostu ČSR do Hradce Králové, kde skončila v družstvech druhá a postoupili na přebory ČSSR v Bratislavě, kde obsadili 20. místo z celkových 45. V roce 1987 byl uspořádán přebor dorostu i ve Velké Polomi na nově vybudovaném kolbišti, které slouží dodnes.

 

 

 

      V roce 1994 nastal velký zlom.

ObrazekJezdecký oddíl se musel velmi rychle rozhodnout co dál. Statek, který oddíl používal, byl navrácen v restituci a musel být uvolněn a vyklizen. Oddíl se proto v menším počtu přestěhoval do stájí pana Ludvíka, ten odkoupil klisnu Oasa a hříbě Orest a Rivelíno zůstal oddílovým koněm. V nových stájích už byla tažná klisna Šárka a plnokrevná klisna Salina.

Obrazek      Začalo se znova. Bylo třeba vybudovat nové zázemí pro oddíl. Zpočátku se zřídila šatna, sedlovna, klubovna a upravily se stávající stáje. V následujícím roce 1995 nám obec poskytla pozemek k vybudování tréninkové jízdárny, a zároveň byla obnovena tradice pořádání jezdeckých závodů, nyní již dvakrát ročně. Jelikož se ve stájích ustájovali i soukromé koně a zájem o tyto služby rostl, bylo nutné vybudovat novou stáj (1996). Jezdecký oddíl se po malých krůčcích rozrůstal a svépomoci se postavil v roce 1999 seník a poté se ke stájím přistavěla hříbárna. V roce 2003 se dostavělo sociální zařízení s kulturní místností pro členy a majitele koní. Náš jezdecký areál se rozrůstá a zvelebuje ještě dnes.

     Dalším zlomem oddílu bylo odtržení od tělovýchovné jednoty Velká Polom a z TJ JO Velká Polom v roce 2005 vzniklo občanské sdružení Jezdecký klub Velká Polom. V současné době má klub kolem 60 členů a ve stájích je 26 koní.

 

Obrazek